Cái Tết của Mèo con

Bà đi chợ về. Vào đến sân nhà, bà bỏ cái thúng xuống gọi to: “Bống ơi… ơi Bống đâu rồi?”

Bống đang chơi với các bạn bên hàng xóm. Nghe tiếng bà gọi, nó ù té chạy về nhà.

– Bà ơi, bà mua quà gì cho cháu đấy?

– Mày hư lắm, chẳng trông nhà cho bà, để gà nó vào bới tung cả bếp. Bà giận, bà chẳng cho quà đâu.

Bống buồn quá. Bà mắng đúng rồi. Bà dặn

Đọc cho bé nghe

Ngày công đầu tiên của cu Tý

Thường mỗi tối, gà vừa lên chuồng được một lát là cu Tý cũng leo ngay lên giường đánh giấc. Lắm lúc bỏ cả cơm (cả nhà bận đi làm đồng nên về thổi muộn). Cũng chẳng cần, chú chàng đã lục nồi, chén đầy cơm nguội. Chả là cả ngày chơi mệt mà.

Nhất là lâu nay gặt rộ, rơm đầy sân, cu Tý với cu Tèo hai anh em ôm nhau vật, đú đởn như hai con chó con, lăn qua lăn

Đọc cho bé nghe

Trạng sách đi học

Ở làng Long Động, huyện Nam Sách tỉnh Hải Hưng, ai cũng gọi Mạc Đĩnh Chi là Trạng Sách. Chi được dân gọi là Trạng từ trước khi đỗ Trạng nguyên. Tiếng tăm của Chi lan truyền khắp vùng từ khi chưa đi học. Lúc ấy, thấy các bạn cùng tuổi đến trường, Chi thường lén theo. Thầy giảng sách ở trong nhà,Chi đứng nép ngoài hiên, nghe đâu thuộc đấy. Tất nhiên

Đọc cho bé nghe