Ba cái chuồng trâu [Truyện cổ tích dân tộc Tày]

Ba cái chuồng trâu là câu chuyện cổ tích đả kích thói lười biếng, kiêu căng và lố bịch, đồng thời ca ngợi đức tính chăm chỉ, biết quý trọng lao động.