Bài thơ Không sống riêng lẻ [Nam Hương]

Bài thơ Không sống riêng lẻ

Bài thơ không sống riêng lẻ là bài thơ rất ý nghĩa của tác giả Nam Hương, nhắc nhở chúng ta hãy luôn sống đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

Bài thơ này từng nhiều năm liền được đưa vào giảng dạy trong chương trình sách giáo khoa Tập đọc và Tiếng Việt lớp 2, gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ 7x và 8x.

Hễ kiếm được mồi
Kiến tha về tổ,
Xếp cùng một chỗ
Làm của cải chung,
Tới khi đói lòng
Cùng ăn vui sướng.
Từ quân đến tướng
Một dạ như nhau
Chẳng thấy ở đâu
Kiến sống riêng lẻ.

Tác giả: Nam Hương
Nguồn: Tiếng Việt 2, tập 2, trang 7 – NXB Giáo dục – 1985
Tập đọc lớp 2 phổ thông, trang 105, NXB Giáo dục – 1977

Thử thách trong bài thơ

  1. Khi kiếm được mồi, kiến làm gì?
  2. Đàn kiến có tính tốt gì?
  3. Con hãy tìm một từ khác thay cho từ dạ trong câu “Một dạ như nhau”.
  4. Trái nghĩa với “sống riêng lẻ” là gì?
  5. “Kiến” là một từ chỉ loài vật. Con hãy tìm một số từ khác cùng chỉ loài vật.

Những bài thơ thiếu nhi hay cho bé

Ngoài bài thơ Không sống riêng lẻ của tác giả Nam Hương được giới thiệu ở trên, còn có rất nhiều những bài thơ thiếu nhi hay cho bé được Thế giới cổ tích sưu tầm và biên soạn, giúp các bé phát triển khả năng ngôn ngữ cũng như góp phần làm phong phú hơn tâm hồn trong sáng của các bạn nhỏ về cuộc sống xung quanh và gắn kết tình cảm gia đình.