Chính sách bảo mật

(Ngày cập nhật: 24/09/2023)

Chào mừng bạn đến với website TheGioiCoTich.vn.

Tại đây, chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các nguyên tắc bảo mật cao nhất. Trang chính sách bảo mật này sẽ giúp bạn hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng đọc kỹ chính sách này trước khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận tin tức, tham gia cuộc khảo sát hoặc tương tác với trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ liên hệ.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho các mục đích sau:

  1. Để liên hệ với bạn về tài khoản của bạn, cập nhật về nội dung hoặc thông báo về các thay đổi trong chính sách hoặc điều khoản của chúng tôi.

  2. Để gửi thông tin về nội dung, tin tức và cơ hội khác mà chúng tôi cho là bạn có thể quan tâm.

  3. Để nghiên cứu và phân tích xu hướng và tương tác của người dùng trên trang web của chúng tôi.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, tiết lộ không đáng kể và sử dụng sai mục đích. Chúng tôi sử dụng các công nghệ bảo mật như mã hóa dữ liệu và kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ.

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu từ phía chính phủ hoặc khi cần thiết để tuân thủ các quy định pháp luật.

Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình từ tài khoản đăng ký của mình. Nếu bạn muốn thực hiện các thay đổi này hoặc có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi có thể điều chỉnh chính sách bảo mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Chính sách bảo mật hiện tại sẽ luôn được cập nhật trên website. Vui lòng kiểm tra định kỳ để cập nhật về các thay đổi.