Khi trang sách mở ra [Tiếng Việt lớp 2]

Bài thơ Khi trang sách mở ra

Khi trang sách mở ra là bài thơ trích trong sách Tiếng Việt lớp 2 hé mở cho ta biết trong mỗi trang sách chứa đựng rất nhiều tri thức và những điều lí thú.

Khi trang sách mở ra
Chân trời xa xích lại
Bắt đầu là cỏ dại [1]
Thứ đến [2] là cánh chim
Sau nữa là trẻ con
Cuối cùng là người lớn.

Trong trang sách có biển
Em thấy những cánh buồm
Trong trang sách có rừng
Với bao nhiêu là gió.

Trang sách còn có lửa
Mà giấy chẳng cháy đâu
Trang sách có ao sâu
Mà giấy không hề ướt.

Trang sách không nói được
Sao em nghe điều gì
Dạt dào như sóng vỗ
Một chân trời đang đi.

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Nguồn: Tiếng Việt 2, tập 1, trang 66, bộ “Kết nối thức với cuộc sống”,
NXB Giáo dục Việt Nam – 2021

Giải nghĩa từ khó

 1. Có dại: cỏ mọc tự nhiên.
 2. Thứ đến: sau đó.
 3. Dạt dào: tràn đầy do dâng lên nhiều và liên tục.

Thử thách các bạn nhỏ trong bài thơ Khi trang sách mở ra

 1. Sắp xếp các sự vật sau theo thứ tự được nhắc đến trong khổ thơ đầu:
  1. cánh chim
  2. cỏ dại
  3. người lớn
  4. trẻ con
 2. Ở khổ thơ thứ hai và thứ ba, bạn nhỏ thấy những gì trong trang sách?
 3. Theo em, khổ thơ cuối ý nói gì?
  1. Trong trang sách có tiếng sóng vỗ.
  2. Trong trang sách có mây trời đang bay.
  3. Trong trang sách có nhiều điều thú vị về cuộc sống.
 4. Tìm những tiếng có vần giống nhau ở cuối các dòng thơ.

Những bài thơ thiếu nhi hay cho bé

Ngoài bài thơ Khi trang sách mở ra của tác giả Nguyễn Nhật Ánh được giới thiệu ở trên, còn có rất nhiều những bài thơ thiếu nhi hay cho bé được Thế giới cổ tích sưu tầm và biên soạn, giúp các bé phát triển khả năng ngôn ngữ cũng như góp phần làm phong phú hơn tâm hồn trong sáng của các bạn nhỏ về cuộc sống xung quanh và gắn kết tình cảm gia đình.