Thiên tinh [Truyện cổ tích Andersen]

Thiên tinh

Thiên tinh là một trong những câu chuyện cổ Andersen có kết thúc khá buồn, thể hiện mong muốn có sự công bằng cho những người dân bị áp bức trong xã hội.

Sự tích hạt đậu [Truyện cổ Grimm]

Sự tích hạt đậu

Sự tích hạt đậu là truyện cổ Grimm, kể về chuyến chu du của cục than, sợi rơm và hạt đậu, đồng thời giải thích về các những đường chỉ đen có trên hạt đậu.