Thần thoại Việt Nam

Thần thoại Việt Nam là những câu chuyện dân gian Việt Nam, kể về sự tích các vị thần do người xưa tưởng tượng ra, nhằm giải thích về nguồn gốc của loài người và của các hiện tượng lớn trong thiên, qua đó nói lên khát vọng chinh phục thiên nhiên và hướng tới cuộc sống bình yên, hạnh phúc.