Truyện cổ tích Việt Nam và thế giới chọn lọc

Truyện cổ tích Việt Nam và thế giới hay nhất cho bé

Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam và thế giới hay nhất sẽ đưa các bạn nhỏ bước chân vào thế giới cổ tích kì ảo với những bài học sâu sắc dành cho bản thân.

[ux_slider]

[ux_image id=”10554″ image_size=”original” link=”https://logos.com.vn/gioi-thieu/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”]

[/ux_slider]
[title text=”Truyện cổ tích Việt Nam và thế giới chọn lọc” tag_name=”h2″ link_text=”Khám phá ngay” link=”https://thegioicotich.vn/truyen-co-tich/”]

[blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”4″ show_date=”false” excerpt_length=”50″ image_height=”56.25%” image_size=”large” text_align=”left”]

[title text=”Truyện ngụ ngôn ý nghĩa cho bé” tag_name=”h2″ link_text=”Khám phá ngay” link=”https://thegioicotich.vn/truyen-ngu-ngon/”]

[blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”3″ show_date=”false” excerpt_length=”50″ image_height=”56.25%” image_size=”large” text_align=”left”]

[title text=”Truyện truyền thuyết Việt Nam và thế giới” tag_name=”h2″ link_text=”Khám phá ngay” link=”https://thegioicotich.vn/truyen-truyen-thuyet/”]

[blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”33″ show_date=”false” excerpt_length=”50″ image_height=”56.25%” image_size=”large” text_align=”left”]

[ux_image id=”10583″ image_size=”original” margin=”0px 0px 30px 0px” link=”https://thegioicotich.vn/nhung-cau-chuyen-co-tich-ve-long-hieu-thao/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”]

[title text=”Truyện thần thoại” tag_name=”h2″ link_text=”Khám phá ngay” link=”https://thegioicotich.vn/truyen-than-thoai/”]

[blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”7″ show_date=”false” excerpt_length=”50″ image_height=”56.25%” image_size=”large” text_align=”left”]

[title text=”Thần thoại Hy Lạp” tag_name=”h2″ link_text=”Khám phá ngay” link=”https://thegioicotich.vn/than-thoai-hy-lap/”]

[blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”9″ show_date=”false” excerpt_length=”50″ image_height=”56.25%” image_size=”large” text_align=”left”]

[title text=”Truyện cổ tích Andersen ý nghĩa” tag_name=”h2″ link_text=”Khám phá ngay” link=”https://thegioicotich.vn/truyen-co-andersen/”]

[blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”30″ show_date=”false” excerpt_length=”50″ image_height=”56.25%” image_size=”large” text_align=”left”]

[title text=”Truyện cổ tích của anh em nhà Grimm” tag_name=”h2″ link_text=”Khám phá ngay” link=”https://thegioicotich.vn/truyen-co-grimm/”]

[blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”31″ show_date=”false” excerpt_length=”50″ image_height=”56.25%” image_size=”large” text_align=”left”]

[title text=”Truyện cổ tích Nghìn lẻ một đêm trọn bộ” tag_name=”h2″ link_text=”Khám phá ngay” link=”https://thegioicotich.vn/nghin-le-mot-dem/”]

[blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”162″ show_date=”false” excerpt_length=”50″ image_height=”56.25%” image_size=”large” text_align=”left”]

[title text=”Văn học thiếu nhi” tag_name=”h2″ link_text=”Khám phá ngay” link=”https://thegioicotich.vn/van-hoc-thieu-nhi/”]

[blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”115″ show_date=”false” excerpt_length=”50″ image_height=”56.25%” image_size=”large” text_align=”left”]

[title text=”Truyện cổ tích bằng thơ cho bé” tag_name=”h2″ link_text=”Khám phá ngay” link=”https://thegioicotich.vn/truyen-tho/”]

[blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”14″ show_date=”false” excerpt_length=”50″ image_height=”56.25%” image_size=”large” text_align=”left”]

[title text=”Những bài thơ hay cho bé” tag_name=”h2″ link_text=”Khám phá ngay” link=”https://thegioicotich.vn/tho-cho-be/”]

[blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”34″ show_date=”false” excerpt_length=”50″ image_height=”56.25%” image_size=”large” text_align=”left”]