Sự tích núi Ngũ Hành Sơn [Đà Nẵng]

Sự tích núi Ngũ Hành Sơn

Sự tích núi Ngũ Hành Sơn là câu truyện truyền thuyết của người Chăm, kể về nguồn gốc ra đời của núi Ngũ Hành một danh thắng đẹp nổi tiếng ở Đà Nẵng.

Truyền thuyết về đất nước Triệu Voi

Truyền thuyết về đất nước Triệu Voi

Truyền thuyết về đất nước Triệu Voi giải thích nguồn gốc của loài voi trên trái đất ngày nay. Câu chuyện này từng được kể lại trong SGK (cũ) hệ Tiểu học.