Thần Lửa A Nhi [thần thoại Ấn Độ]

Thần Lửa A Nhi

Thần Lửa A Nhi là một trong những vị thần lớn nhất và lâu đời nhất của Ấn Độ. Truyện giải thích các hiện tượng thiên tai do lửa và sự tích chim đầu rìu.