Chử Đồng Tử và Tiên Dung

Chử Đồng Tử và Tiên Dung

CHỬ ĐỒNG TỪ VÀ TIÊN DUNG là truyện cổ tích thần kì đã được truyền thuyết hoá, thể hiện khát vọng tự do hôn nhân và ước mơ đổi đời mang đậm màu sắc dân gian.