Cô gái lừa thầy sãi, xã trưởng và ông quan huyện [Truyện cổ tích Việt Nam]

Cô gái lừa thầy sãi, xã trưởng và ông quan huyện

Cô gái lừa thầy sãi, xã trưởng và ông quan huyện Cô gái lừa thầy sãi, xã trưởng và ông quan huyện là câu chuyện ngợi ca sự thông minh, mưu trí của người phụ nữ trước những kẻ cường hào trong xã hội cũ. Truyện được sưu tầm và giới thiệu trong bộ “Kho … Đọc tiếp