Truyện dân gian

Khái niệm TRUYỆN DÂN GIAN

TRUYỆN DÂN GIAN là một khái niệm mang tính khái quát, bao gồm những truyện được ông cha từ đời xa xưa sáng tác và lưu truyền qua các thời đại như: truyện ngụ ngôn, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cười, sử thi, cũng có thể bao gồm cả truyện thần thoại nữa.

Truyện dân gian phản ánh cuộc đấu tranh trong xã hội, thể hiện tình cảm, đạo đức, ước mơ của nhân dân cũng như cách đánh giá và thái độ của nhân dân đối với nhân vật và sự kiện lịch sử được kể đến.

Truyện mang nhiều yếu tố thần kì, tượng trưng và ước lệ.

TRUYỆN DÂN GIAN thường là tự sự văn xuôi truyền miệng, một số dân tộc có truyện thơ có thể ngâm xướng hoặc là trong những truyện kể văn xuôi, đối thoại của nhân vật sử dụng lối nói thơ, nhưng những ví dụ như thế không nhiều.