Thiên tinh [Truyện cổ tích Andersen]

Thiên tinh

Thiên tinh là một trong những câu chuyện cổ Andersen có kết thúc khá buồn, thể hiện mong muốn có sự công bằng cho những người dân bị áp bức trong xã hội.