Bài thơ Hỏi mẹ [Những bài thơ lớp1 hay nhất]

Bài thơ Hỏi mẹ [Nguyễn Xuân Bồi]

Bài thơ Hỏi mẹ của Nguyễn Xuân Bồi được trích trong SGK Tiếng Việt lớp 1 là một loạt câu hỏi của bạn nhỏ dành cho người mẹ với mong muốn khám phá thế giới.

Ai quạt thành gió
Thổi mây ngang trời?
Ai nhuộm mẹ ơi
Bầu trời xanh thế?

Ông sao thì bé
Trăng rằm thì to.
Cuội ngồi gốc đa
Phải chăn trâu mãi.

Mẹ ơi có phải
Cuội buồn lắm không?
Nên chú phi công
Bay lên thăm Cuội?

Tác giả: Nguyễn Xuân Bồi
Nguồn: Tiếng Việt 1, tập 2, trang 132, bộ “Kết nối thức với cuộc sống”,
NXB Giáo dục Việt Nam – 2021

Thử thách dành cho các bạn nhỏ

  1. Bạn nhỏ có những thắc mắc gì?
  2. Theo bạn nhỏ, vì sao chú phi công bay lên thăm Cuội?
  3. Em muốn biết thêm điều gì về thiên nhiên?

Những bài thơ thiếu nhi hay cho bé

Ngoài bài thơ Hỏi mẹ của tác giả Nguyễn Xuân Bồi, còn có rất nhiều những bài thơ thiếu nhi hay cho bé được Thế giới cổ tích sưu tầm và biên soạn, giúp các bé phát triển khả năng ngôn ngữ cũng như góp phần làm phong phú hơn tâm hồn trong sáng của các bạn nhỏ về cuộc sống xung quanh và gắn kết tình cảm gia đình.