truyện cổ tích Việt Nam

Khái niệm Truyện cổ tích Việt nam

TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM là những truyện cổ tích ở Việt Nam, được truyền miệng trong dân gian, kể lại những câu chuyện tưởng tượng xoay quanh một số nhân vật và sự kiện khác nhau.

Vì mang tính chất dân gian, truyền miệng nên những truyện cổ tích được xét vào thể loại hư cấu và không được xem là cứ liệu khoa học, mà thuộc vào phạm trù văn hóa.

Truyện cổ tích Việt Nam nói riêng cũng như những truyện cổ tích thế giới nói chung thường mang những yếu tố hoang đường, kì ảo, thể hiện ước mơ của nhân dân về chiến thắng cuối cùng của cái thiện đối với cái ác, sự công bằng đối với sự bất công.

Nội dung trong truyện cổ tích Việt Nam

Về mặt nội dung, truyện cổ tích Việt Nam thường liên hệ đến những câu chuyện về người tốt, việc tốt cùng với những cái kết có hậu nhằm khẳng định cái thiện, cái tốt luôn chiến thắng cái ác, cái xấu. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng vì tính chất được truyền miệng qua nhiều thế hệ, nhiều dân tộc khác nhau mà sẽ có sự biến tấu cho câu truyện tùy thuộc vào đặc điểm về lối sống, văn hóa, đặc điểm sinh hoạt,… của từng nơi hay thậm chí là được biến tấu theo cách riêng của người kể.

TheGioiCoTich.Vn đã sưu tầm và chọn lọc những truyện cổ tích Việt Nam hay nhất, giúp các bé có thêm được nhiều bài học hay trong cuộc sống.