Truyện quả bầu tiên

Truyện quả bầu tiên

Truyện quả bầu tiên kể về người cháu hiếu thảo vượt qua bao khó khăn, chăm chỉ lao động để kiếm gạo nuôi bà. Lòng hiếu thảo ấy đã được đền đáp xứng đáng.

Hà rầm hà rạc [bài học cho sự tham lam]

Hà rầm hà rạc

Hà rầm hà rạc là chuyện kể của người Cơ Tu, giáo dục các bạn nhỏ phải biết yêu thương, đùm bọc anh chị em và là bài học quý giá dành cho những kẻ tham lam.