Cháy nhà hàng xóm [Truyện ngụ ngôn Việt Nam]

Câu chuyện Cháy nhà hàng xóm

Cháy nhà hàng xóm là truyện ngụ ngôn phê phán những kẻ bàng quan trước tai họa của người khác, nhưng lại không ngờ chính mình cũng rơi vào hoàn cảnh ấy.

“Đèn nhà ai, nhà nấy rạng”.
– Tục ngữ Việt Nam –

Trong làng nọ có nhà bị cháy. Cả làng đổ ra, kẻ thùng, người chậu, ai nấy ra sức tìm cách dập đám cháy. Riêng có một người nhà ở ngay bên cạnh vẫn trùm chăn, bình chân như vại [1], nghĩ:

– Cháy nhà hàng xóm, chẳng việc gì mình phải bận tâm.

Nào ngờ, lửa mỗi lúc một to, gió thổi mạnh làm tàn lửa bay tứ tung [2], bén [3] sang mái nhà ông ta. Lúc bấy giờ người kia mới chồm dậy, cuống cuồng [4] tìm cách dập lửa. Nhưng không kịp nữa rồi. Nhà cửa, của cải của ông ta đã bị ngọn lửa thiêu sạch

Câu chuyện Cháy nhà hàng xóm – Truyện ngụ ngôn Việt Nam
Nguồn: Tiếng Việt 2, tập hai, trang 139. NXB Giáo dục Việt Nam – 2014
– TheGioiCoTich.Vn –

Chú thích trong câu chuyện

  1. Bình chân như vại: ý nói không quan tâm, lo lắng gì.
  2. Tứ tung: tản ra khắp mọi chỗ, mọi nơi.
  3. Bén: (lửa) bắt vào một vật, làm cháy vật đó.
  4. Cuống cuồng: vội vàng, rối rít.

Thử thách các bạn nhỏ

  1. Thấy có nhà cháy, mọi người trong làng làm gì?
  2. Trong lúc mọi người chữa cháy, người hàng xóm nghĩ gì, làm gì?
  3. Kết thúc câu chuyện ra sao?
  4. Câu chuyện này khuyên ta điều gì?

Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại là gì?

“Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại” là câu thành ngữ Việt Nam, có ý phê phán sự bàng quan, vô cảm trước những tai họa và vận hạn của người khác, cho dù đó là hàng xóm láng giềng của mình. Chỉ đến khi chính bản thân rơi vào hoàn cảnh đó, thì họ mới thấy được hậu quả của lối sống ích kỷ, vô cảm ấy.

Những câu chuyện ngụ ngôn ý nghĩa

Truyện ngụ ngôn là những câu chuyện dân gian, sử dụng các biện pháp ẩn dụ hoặc nhân hóa loài vật, con người để chỉ đến một vấn đề triết lý, luân lý mang ý nghĩa nhân sinh sâu sắc hoặc lên án về một thực tế, về những tật xấu của con người.

Ngoài câu chuyện Cháy nhà hàng xóm kể trên, Thế giới cổ tích đã sưu tầm và chọn lọc ra những câu chuyện ngụ ngôn hay nhất, mang tính giáo dục sâu sắc không chỉ dành riêng cho các bạn nhỏ, mà còn là những bài học vô cùng ý nghĩa đối với tất cả chúng ta.